Choď na obsah Choď na menu
 


Október 2009

31. 10. 2009

                   
1.10. Devín, Bratislava – exkurzia žiakov 6.ročníka        
29.9- 9.10. Zber papiera              
od 5.10. Jesenná výstavka vo vestibule            
5.10. Čas premien – beseda žiačok 6.ročníka          
od 6.10. Zber plastových fliaš každý utorok popoludní        
7.10. Červený Kameň, Trnava – exkurzia žiakov 5.ročníka      
7.- 8.10. Testovanie gramatických a čitateľských zručností žiakov 5.- 9.ročníka (OPPPaP)  
8.10. Belasá je moja kamarátka – oslavy Dňa úsmevu v belasom oblečení    
8.10. Mladí záchranári CO – okresné kolo súťaže - úspešná účasť našich reprezentantov
13.10. Nitrianska školská liga – basketbal – 1.kolo súťaže - úspešná účasť našich reprezentantov
14.10. Exkurzia na MsÚ v Nitre, stretnutie s predstaviteľmi mesta – 6.A,B, 8.A,B  
14.10. Keby som bol primátorom nášho mesta – vyhodnotenie literárnej súťaže - úspešná účasť   
  našich reprezentantov            
16.10. Stretnutie a beseda žiakov 7.A s poslancom Mestského zastupiteľstva v Nitre     
  Ing. Milanom Burdom            
20.10. Devín, Bratislava – exkurzia žiakov 9.A          
21.10. Nitrianske kariérne dni – exkurzia žiakov 9.ročníka        
22.10. Meranie času – žiaci 8.B navštívili výstavu v Ponitrianskom múzeu v Nitre    
22.10. Šarkaniáda v školskom klube            
22.10. Rozprávkové vretienko – recitačná súťaž v CVČ Domino Nitra - úspešná účasť     
  našich reprezentantov            
27.10. Meranie času – žiaci 5.roč.a 6.A navštívili výstavu v Ponitrianskom múzeu v Nitre  
28.10. Výchovný koncert pre žiakov 3.- 9.roč.          
28.10. Majstrovstvá okresu v šachu - úspešná účasť našich reprezentantov    
29.- 30.10. Jesenné prázdniny